Zřizovatelem Východočeského muzea 
v Pardubicích je Pardubický kraj.

Agentura M-S-P, s.r.o.

Drahobejlova 52

190 00 Praha 9

www.m-s-p.cz